2023 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
199

2023 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.11.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

GÜNDEM:

 

  • Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, 286 ada, 13 parselde Sağlık Tesis Alanına yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliğine dair 09.2023 tarih 2023/7 sayılı İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

  • Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, 130 ada, 4 parsel ve 271 ada, 1 parsel ile çevresine  yönelik hazırlanan Nazım İmar Plan değişikliğine dair 09.2023 tarih 2023/8 sayılı İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

  • Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, 130 ada, 4 parsel ve 271 ada, 1 parsel ile çevresine  yönelik hazırlanan Uygulama İmar Plan değişikliğine dair 11.2023 tarih 2023/9 sayılı İmar Komisyon raporunun görüşülmesi

 

  • Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 115 ada, 49 parselde bulunan Belediye hissesi satışına dair 05.2023 tarih 2023/41 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

  • Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, i17d18c3a pafta, 510 ada, 46 parselde bulunan Belediye hissesi satışına dair 05.2023 tarih 2023/42 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

  • Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a pafta, 256 ada, 10 parselde bulunan Belediye hissesi satışına dair 05.2023 tarih 2023/43 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih  ve 11107 sayılı Mıhlı Mahallesi, i17d18c4b pafta, 126 ada, 31 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

 

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih  ve 11109 sayılı Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d, i17d23a2a, pafta, 239 ada, 59 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

 

  • Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Birliğinin 24.10.2023 tarih ve 97 sayılı yazısına konu olan Katı Atık Entegre Tesisi aktarma istasyonunun yapılaması ile ilgili müzekkerenin görüşülmesi.

 

  • İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından 14.10.2019 – 19.09.2023 tarihleri arasında Belediyemiz Genel İş Yürütümü ile ilgili yapılan Teftişe ait cevabi raporun Meclisin bilgisine sunulması.