23.02.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
227

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 23.02.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:37

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2023 tarih ve 2023/5710 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** M********, K**** K******** *.C****** No:2*/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, * parselde bulunan Y**** G***** adına kayıtlı bağımsız bölüm üzerinde, ruhsat ve eki projelere aykırı olarak balkon alanından ortak alana çıkış sağlandığı ve sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 12.01.2023 tarih ve 01 sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 19.01.2023 tarih ve 13 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:523********) Y**** G***** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce katılanların  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:38

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2023 tarih ve 2023/5711 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** M********, B**** S****, No:1*/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, 1* parselde bulunan M***** N*** U*** adına kayıtlı * numaralı bağımsız bölüm üzerinde, ruhsat ve eki projelere aykırı olarak balkon alanından ortak alana çıkış sağlandığı ve sundurma ve binaya bitişik bahçe mesafeleri içerisinde müştemilat yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 12.01.2023 tarih ve 04 sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 19.01.2023 tarih ve 11 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:202********) M***** N*** U*** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce katılanların  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:39

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2023 tarih ve 2023/5712 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, M****** S****, No:* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, * parselde bulunan M***** A**** K****** adına kayıtlı taşınmaz üzerinde, ruhsatsız olarak imalat yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 12.01.2023 tarih ve 03 sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 19.01.2023 tarih ve 12 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:278********) M***** A**** K****** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce katılanların  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:40

KARAR ÖZETİ :Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 22.02.2023 tarih ve 5740 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce katılanların  oy birliği ile karar verildi.

F*****  G****: Küçükkuyu Beldesi, S**** M********, No:1** (3** Ada, * Parsel ) Küçükkuyu

KARAR  NO:41

KARAR ÖZETİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.02.2023 tarih ve 2023/5741 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden;  Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan gider tertiplerine toplamda 373.000,00 TL aktarılmasının uygunluğuna  Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

23.02.2023 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.