27.06.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
139

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 27.06.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO: 89

KARAR ÖZETİ: İnşaat Yasakları

Zabıta Amirliğinin 25.06.2024 tarih ve 16181 sayılı yazısı ile teklif edilen;   03/06/2024 tarih ve 5229742 sayılı Çanakkale İl Kültür Müdürlüğünün “İnşaat Yasakları” konulu yazısı doğrultusunda; Beldemiz Küçükkuyuda 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair Belediye Zabıta Amirliği personellerince bölgede yapılan kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, İskele Caddesinde B****** Y*** T****** İ***** T***** G*** San. ve Tic. Ltd. Şti isimli şirket tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yasağına uyulmayarak inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu görülerek 20/06/2024 tarih 000158 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (VKNo:167*******) B****** Y*** T****** İ***** T***** G*** San. ve Tic. Ltd. Şti isimli şirkete 2.052,00TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 90

KARAR ÖZETİ: İnşaat Yasakları

Zabıta Amirliğinin 25.06.2024 tarih ve 16180 sayılı yazısı ile teklif edilen;   03/06/2024 tarih ve 5229742 sayılı Çanakkale İl Kültür Müdürlüğünün “İnşaat Yasakları” konulu yazısı doğrultusunda; Beldemiz Küçükkuyuda 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair Belediye Zabıta Amirliği personellerince bölgede yapılan kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:*’de E**** D** isimli şahıs tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yasağına uyulmayarak inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu görülerek 20/06/2024 tarih ve 000159 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:314********) E**** D** isimli şahsa 2.052,00TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 91

KARAR ÖZETİ: İnşaat Yasakları

Zabıta Amirliğinin 25.06.2024 tarih ve 16179 sayılı yazısı ile teklif edilen;   03/06/2024 tarih ve 5229742 sayılı Çanakkale İl Kültür Müdürlüğünün “İnşaat Yasakları” konulu yazısı doğrultusunda; Beldemiz Küçükkuyuda 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair Belediye Zabıta Amirliği personellerince bölgede yapılan kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 5. Sokak, No:**’de N********* Y******* isimli şahıs tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yasağına uyulmayarak inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu görülerek 20/06/2024 tarih ve 000160 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:564********) N********* Y******* isimli şahsa 2.052,00TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 92

KARAR ÖZETİ: İnşaat Yasakları

Zabıta Amirliğinin 25.06.2024 tarih ve 16178 sayılı yazısı ile teklif edilen;   03/06/2024 tarih ve 5229742 sayılı Çanakkale İl Kültür Müdürlüğünün “İnşaat Yasakları” konulu yazısı doğrultusunda; Beldemiz Küçükkuyuda 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair Belediye Zabıta Amirliği personellerince bölgede yapılan kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Kanarya Sokakta B****** Y*** T****** İ***** T***** G*** San. ve Tic. Ltd. Şti isimli şirket tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yasağına uyulmayarak inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu görülerek 20/06/2024 tarih ve 000161 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (VKNo:167*******) B****** Y*** T****** İ***** T***** G*** San. ve Tic. Ltd. Şti isimli şirkete 2.052,00TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 93

KARAR ÖZETİ: İnşaat Yasakları

Zabıta Amirliğinin 25.06.2024 tarih ve 16177 sayılı yazısı ile teklif edilen;   03/06/2024 tarih ve 5229742 sayılı Çanakkale İl Kültür Müdürlüğünün “İnşaat Yasakları” konulu yazısı doğrultusunda; Beldemiz Küçükkuyuda 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair Belediye Zabıta Amirliği personellerince bölgede yapılan kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Celal Bayar Caddesi, No:**’de H**** S***** isimli şahıs tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yasağına uyulmayarak inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu görülerek 21/06/2024 tarih ve 000162 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (TCKNo: 231********) H**** S***** isimli şahsa 2.052,00TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 94

KARAR ÖZETİ: Yola Terk (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2024 tarih ve 16212 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Pekmez Ocağı mevkii, i17d23a1a pafta, 120 ada, 24 parsel numaralı parselle ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 25/04/2024 tarih ve 59 karar numarası ile alınan kararda bedelsiz terk sonucu ile terk alanı isimi yanlış yazıldığından dolayı alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve Beldemiz Gökçetepe Mahallesi, Pekmez Ocağı mevkii, i17d23a1a pafta, 120 ada, 24 parsel numaralı taşınmazda yola terk işlemi Harita Mühendisi Ö**** Y***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz 04/10/2021 tarih 47 sayılı Meclis Kararı  ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen Gökçetepe Mahallesi, Pekmez Ocağı mevkii i17d23a1a pafta 120 ada 24 parsel numaralı taşınmazda Terk (Y1) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın imar parseli olarak tescil edilmesini, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. maddesine uygun dosyanın onanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 95

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 26.06.2024 tarih ve 16225 sayılı yazısı ile teklif edilen; 10.06.2024 tarih ve 2402001800 sayılı CİMER başvurusuna istinaden Zabıta Amirliğince yapılan bölge kontrolünde Beldemiz Sahil Mahallesi, Behram Caddesi, No:** adresin bitişiğinde 310 Ada, 30 Parselde (TCKNo:111********) S*** Ç** isimli şahıs tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan Kır Düğün Salonu İşletmesi faaliyetinde bulunduğu tespit edilerek tutanak düzenlenmiş ve söz konusu yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi, 1608 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış başlıklı 32. maddesi gereği   işletme sahibi (TCKNo:111********) S*** Ç** isimli şahsa 2.052,00TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.