30.06.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
107

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 30.06.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:90

KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.06.2022 tarih ve 2022/2342 sayılı yazısı ile teklif edilen ; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan 0139-01.1.4.01 Sosyal Haklar giderleri Bütçe Tertibine 10.000,00TL, 0139-01.2.9.90 Diğer Sözleşmeli Personel giderleri Bütçe Tertibine 5.000,00TL, 0139-02.1.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri Bütçe Tertibine 9.000,00TL, 0139-03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım giderleri Bütçe Tertibine 20.000,00TL, 0510-03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları Bütçe Tertibine 39.500,00TL, 0510-03.5.3.04 Geçiş Ücretleri Bütçe Tertibine 15.000,00TL olmak üzere toplam 98.500,00TL’nin 0139-09.6.1.01 Yedek Ödenek Bütçe Tertibinden, Ayrıca 0111-03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları kodundan 10.000,00TL’nin, 0111-01.5.1.52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler koduna ve 0443-03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri Alım kodundan 20.000,00TL’nin, 0443-03.5.4.01 İlan Giderleri koduna, olmak üzere toplamda 128.500,00 TL’nin aktarılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:91

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 29/06/2022 tarih ve 2022/2345 sayılı yazısı ile teklif edilen ; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazların atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

S***** K********: G********* M*********, A****** C******, No:** Küçükkuyu

D***** Ö***: S**** M********, S******* S****** C******, No:** Küçükkuyu

KARAR NO:92

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 29/06/2022 tarih ve 2022/2347 sayılı yazısı ile teklif edilen ; Küçükkuyu Beldesi, G********* M*********, Z********* S****, T**** S*****, No:** adresinde bulunan  A****** E**** tarafından verilen 27.06.2022 tarihli dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin  uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:93

KARAR ÖZETİ: İnşaat Yasakları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2022 tarih ve 2022/2360 sayılı yazısı ile teklif edilen 27.06.2022 tarih ve 5928 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü  yazı eki 23.06.2022 tarih ve 2645263 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün “İnşaat Yasakları” konulu yazısında belirtilen  22.06.2022-15.09.2022 tarihleri arasında Küçükkuyu Belde  sınırları içerisinde inşaat yasağının uygulanması kararı doğrultusunda   Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenen tarihler arasında kurallara ve yasağa uymayan ilgililer hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

30.06.2022 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.