08.10.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
245

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 08.10.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:90

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.10.2020 tarih ve 2561 sayılı teklif yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu, Gökçetepe Mahallesi, Özsoy Sokak, No:5 (C) , Blok 1 No’lu bağımsız bölümde ikamet eden, (TCKNo:230********) Kenan KABAKÇIOĞLU’nun yapılan kontroller sonucunda su sayacından geçmeden su kullanarak bahçe suladığı tespit edilmiş olup;   01/10/2020 tarihinde tutanak altına alınmıştır. konuya dair sayaç olmadığı için bedel olarak hesaplanan kullanımın tespiti mümkün olmadığından ortalama 200m3 su kullanıldığı, kullanılan suyun mesken tarifesine göre 1m3=2.00 TL. olduğundan, 200m3*2.00TL.=400.00TL. olarak hesaplanan bedelin  (TCKNo: 230********) Kenan KABAKÇIOĞLU’dan tahsil edilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:91

KARAR ÖZETİ: Tutanak

07.10.2020 tarih ve 2596 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 17/09/2020 tarihinde saat:10:05’de Burhaniye Büyük Dere Köyünde ikamet eden, (TCKNo.299********) Ali ÇAYLAK isimli Pazar esnafı Cuma günleri Beldemiz Küçükkuyu’da kurulan gıda pazarında, pazarcı esnafının mallarının üzerine fiyat etiketi koymadığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, tutanak tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 sayılı kanunun 14/1-a bendinde sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi kanunu’’ hükmü doğrultusunda (TCKNo.299********) Ali ÇAYLAK’a 2020 yılı para ceza miktarı olan 227,00TL (İkiyüzyirmiyedilira) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:92

KARAR ÖZETİ: Tutanak

07.10.2020 tarih ve 2597 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 17/09/2020 tarihinde saat:10:20’de Ezine Çetmi Köyünde ikamet eden, (TCKNo.283********) Yahya EREN isimli Pazar esnafı Cuma günleri Beldemiz Küçükkuyu’da kurulan gıda pazarında, pazarcı esnafının mallarının üzerine fiyat etiketi koymadığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, tutanak tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 sayılı kanunun 14/1-a bendinde sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi kanunu’’ hükmü doğrultusunda (TCKNo.283********) Yahya EREN’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 227,00TL (İkiyüzyirmiyedilira) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:93

KARAR ÖZETİ: Tutanak

07.10.2020 tarih ve 2598 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 17/09/2020 tarihinde saat:10:25’de Ezine Yenioba Köyünde ikamet eden, (TCKNo.376********) Mustafa ÖZTÜRK isimli Pazar esnafı Cuma günleri Beldemiz Küçükkuyu’da kurulan gıda pazarında, pazarcı esnafının mallarının üzerine fiyat etiketi koymadığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, tutanak tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 sayılı kanunun 14/1-a bendinde sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi kanunu’’ hükmü doğrultusunda (TCKNo.376********) Mustafa ÖZTÜRK’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 227,00TL (İkiyüzyirmiyedilira) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:94

KARAR ÖZETİ: Tutanak

07.10.2020 tarih ve 2599 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 17/09/2020 tarihinde saat:10:40’da Ezine Çetmi köyünde ikamet eden, (TCKNo.272********) Meryem DÖNMEZ isimli Pazar esnafı Cuma günleri Beldemiz Küçükkuyu’da kurulan gıda pazarında, pazarcı esnafının mallarının üzerine fiyat etiketi koymadığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, tutanak tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 sayılı kanunun 14/1-a bendinde sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi kanunu’’ hükmü doğrultusunda (TCKNo.272********) Meryem DÖNMEZ’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 227,00TL (İkiyüzyirmiyedilira) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:95

KARAR ÖZETİ: Tutanak

07.10.2020 tarih ve 2600 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 17/09/2020 tarihinde saat:10:50’de Ezine Çetmi köyünde ikamet eden,  (TCKNo.262********) Muzaffer CANVERMEZ isimli Pazar esnafı Cuma günleri Beldemiz Küçükkuyu’da kurulan gıda pazarında, pazarcı esnafının mallarının üzerine fiyat etiketi koymadığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, tutanak tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 sayılı kanunun 14/1-a bendinde sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi kanunu’’ hükmü doğrultusunda (TCKNo.262********) Muzaffer CANVERMEZ’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 227,00TL (İkiyüzyirmiyedilira) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

08.10.2020 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.